Európai megemlékezés
Európai emlékezés

A közvetlen EU finanszírozású program célja, hogy a modernkori Európa történelmében létrejött önkényuralmi rendszerek (különösen, de nem kizárólag a holokauszthoz vezető nácizmus, a fasizmus, a sztálinizmus és a totalitárius kommunista rezsimek) kialakulásának okait vizsgáló, valamint az említett rezsimek által elkövetett bűnök áldozataira való emlékezést szolgáló projekteket támogassa. 

Támogatás

Ez a pályázat olyan tevékenységeket támogat, amelyek Európa kulturális sokféleségéről és a tágabb értelemben vett közös értékekről való gondolkodásra késztetnek. A támogatás kiterjed a modernkori Európa történelmében létrejött önkényuralmi rendszerek (különösen, de nem kizárólag a holokauszthoz vezető nácizmus, a fasizmus, a sztálinizmus és a totalitárius kommunista rezsimek) kialakulásának okait vizsgáló, valamint az említett rezsimek által elkövetett bűnök áldozataira való emlékezést, illetve a közelmúlt európai történelmének más meghatározó pillanatait és mérföldköveitérintő tevékenységekre.

ÖsszefoglalóA projekt maximális időtartama 18 hónap. 

Partnerek

A pályázatban helyi/regionális állami hatóságok vagy nonprofit szervezetek vehetnek részt, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, a túlélők szövetségeit, az ifjúsági, oktatási és kutatási szervezeteket, illetve  a testvértelepülési szövetségeket.

A projektben legalább egy tagállam szervezeteinek kell részt vennie. A transznacionális projektek elsőbbséget élveznek.

Partnerországok lehetnek:

- az EU tagállamai,

- Szerbia, Montenegró, Bosznia és Hercegovina, Albánia, Macedónia. 

Finanszírozás

A pályázat által nyújtott támogatás átalányalapú, amely a tevékenységben résztvevő állampolgárok és támogatható országok száma alapján, sávosan kerül megállapításra. Összege 12 500 és 100 000 EUR között változik.

Mivel a támogatás igénylése nem részletes költségvetésen alapszik, ezért felhasználását nem kell tételesen elszámolni. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a támogatás elszámolásakor semmilyen pénzügyi dokumentum csatolására nincs szükség, azokat csak az esetleges utólagos pénzügyi ellenőrzés során kell bemutatni.

A támogatás minden olyan költség kifizetésére felhasználható, amely a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerül.

A pályázat keretében 50% előleg igénylésére van lehetőség. A fennmaradó 50% átutalására a zárójelentés benyújtását követő 60 napon belül kerül sor. 

Határidő

A pályázatokat évente március 01-ei határidővel lehet benyújtani. 

Ajánlatkérés