Települések hálózatai


Települések hálózatai

A közvetlen EU finanszírozású program egymással kapcsolatban álló nemzetközi partnerek akár 24 hónapig tartó együttműködési projektjeit támogatja maximálisan 150 000 EUR összeggel.

 

Támogatás

A pályázat jellemzően a partnerek által kiválasztott téma megvalósítására, feldolgozására irányuló közös cselekvések lebonyolítását támogatja. A projekt keretében minimálisan négy, a témával közvetlenül foglalkozó eseményt kell megvalósítani, amelyek lehetnek konferenciák, eszmecserék, kampányok, szakértői fórumok, kezdeményezések szervezése,tanulmányok és felmérések készítése, valamint eredményeik terjesztése stb. A tevékenység megvalósítási időszaka maximálisan 24 hónap.

 

Partnerek

ÖsszefoglalóA pályázatban partnerként vehetnek részt:

- városok/települések, illetve azok testvérvárosi bizottságai vagy hálózatai;

- más szintű helyi/regionális hatóságok;

- helyi önkormányzatok szövetségei/egyesületei;

- helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek

A projektben legalább négy támogatható ország településeinek kell részt vennie, amelyek közül legalább egy uniós tagállam.

Partnerországok lehetnek:

- az EU tagállamai,

Szerbia, Montenegró, Bosznia és Hercegovina, Albánia, Macedónia.

A testvértelepülések fogalma tágan értelmezendő, amely valamennyi olyan települést magában foglal, amelyek testvérvárosi megállapodást írtak alá vagy ilyen megállapodás aláírására kötelezettséget vállaltak, valamint azokat a településeket is, amelyek más partnerségek formájában erősítik együttműködésüket és kulturális kapcsolataikat.

 

 

Finanszírozás

A pályázat által nyújtott támogatás átalányalapú, amely a tevékenységben résztvevő KÜLFÖLDI állampolgárok és támogatható országok száma alapján, sávosan kerül megállapításra. Összege 12 500 és 150 000 EUR között változik.

Mivel a támogatás igénylése nem részletes költségvetésen alapszik, ezért felhasználását nem kell tételesen elszámolni. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a támogatás elszámolásakor semmilyen pénzügyi dokumentum csatolására nincs szükség, azokat csak az esetleges utólagos pénzügyi ellenőrzés során kell bemutatni.

A támogatás minden olyan költség kifizetésére felhasználható, amely a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerül.

A pályázat keretében 50% előleg igénylésére van lehetőség. A fennmaradó 50% átutalására a zárójelentés benyújtását követő 60 napon belül kerül sor.

 

 

Pályázati idő

A pályázatokat évente két határidővel (március és szeptember 01-én) lehet benyújtani. 

 

Ajánlatkérés